CESTY PRE
LEPŠÍ ŽIVOT

Iniciatíva za riešenie kritických
problémov v regiónoch

Popri vážnych celospoločenských témach, okolo ktorých sa točí politická a mediálna debata v období pred parlamentnými voľbami 2020, sú tu ďalšie naliehavé otázky a výzvy, ktoré sa týkajú každodenného života ľudí v regiónoch. Majú jedno spoločné: ich riešenie sa už nedá a nesmie odkladať. Nemáme čas. Neriešenie totiž neznamená “len” horšiu kvalitu života dnes a zajtra, ale bude mať neodvratné a doslova tragické dôsledky už o niekoľko krátkych rokov.

Akosi si už začíname zvykať, že regióny sa vyľudňujú, populácia starne. Mladí, ešte neusadení ľudia odchádzajú za lepším životom do veľkomiest a do zahraničia aj preto, lebo verejné služby „u nich doma“ sú v nevyhovujúcom množstve a kvalite. No aj keby vyhovujúce boli, cesty k nim sú plné výtlkov a verejná doprava je nedostačujúca. Oprávnená túžba po lepšej kvalite života víťazí nad lokálpatriotizmom. V Bratislave či Prahe ich od doktora alebo prístupnej pomoci s núdzovým bývaním delí 5 zastávok MHD. Zo Slovenských Ďarmôt alebo Sebechlieb by sa však k ortopédovi dostali po hodine a pol v 3 dopravných prostriedkoch, všeobecných lekárov ubúda a poradovník na sociálnu pomoc je stále dlhý.

Sústavným odchodom ľudí však regióny trpia a dostávajú sa do zostupnej špirály „suboptimálna verejná infraštruktúra – neuspokojivá kvalita života – ekonomická emigrácia – suboptimálna verejná infraštruktúra“. Fakty sú také, že od katastrofických dôsledkov problémov verejnej infraštruktúry, ktoré sú už dnes na hranici krízy, nás delia iba 2 volebné obdobia. Máme teda kritické minimum času, aby sme priviedli zákonodarcov a centrálnu vládu k naštartovaniu snahy o riešenie regionálnych otázok. Začať s tým o 8 rokov, kedy nás naša nečinnosť dobehne a s dôsledkami si nebudeme vedieť dať rady, bude neskoro. Preto prichádzame so štyrmi najpálčivejšími témami rozvoja kvality života ľudí v regiónoch, ktoré chceme presadiť do verejnej diskusie. Chceme dosiahnuť nielen pozornosť politikov a verejnosti, ale predovšetkým záväzok budúcich zvolených zákonodarcov, poslancov NR SR a v nej zastúpených politických strán, že uvedené okruhy dostanú na popredné miesta svojich predvolebných záväzkov a povolebných riešení.

1. Cesta
pre slovenské
cesty

2. Cesta
pre slovenské
sociálne služby

3. Cesta
pre slovenské
zdravotníctvo

4. Cesta
pre regionálne
železnice

Cesta pre
lepšie cesty

Pred vyše rokom sme spustili iniciatívu Cesty pre Slovensko. Našim cieľom bolo pomenovať príčinu a ukázať riešenie problému, ktorý trápi všetky regióny Slovenska, denne prakticky každého obyvateľa obcí a mestečiek mimo najväčších miest. Denne jazdíme do práce, do školy, za doktorom, či na úrady po rozbitých cestách a napriek tomu ich celkový stav posledných 20 rokov stagnuje.

Sme komunálni politici a preto sa náš záujem sústredí najmä na cesty II. a III. triedy, ktoré spadajú do našej kompetencie. Fakty sú takéto: V polovici roku 2019 z celkových 13 687.9 km ciest bolo 3 970.7 v havarijnom alebo nevyhovujúcom stave. Navrhovali sme vláde, aby poskytla jednorazovú účelovú dotáciu na opravy ciest II. a III. triedy v celkovej výške 320 miliónov EUR. Tým by sme definitívne zmazali dlh na obyvateľoch našich regiónov. +

Vláda Petra Pellegriniho napokon v uplynulom roku poskytla krajom návratnú bezúročnú finančnú pôžičku vo výške €90 miliónov na rekonštrukciu ciest a mostov. To znamená, že krajom dnes ešte stále chýba €230 miliónov, aby tento stav dokázali úplne napraviť. Pre lepšiu predstavu: ide o sumu, za ktorú štát postaví približne 8 km novej diaľnice. Veríme, že všetky regionálne cesty bez výmoľov sú hodné viac ako jedného 8 kilometrového úseku diaľnice. +

Cesta pre
fungujúce
sociálne služby

Každý už počul výraz “demografická kríza”. Obyčajne ako niečo síce vážne, ale ešte stále vzdialené. Nie je to pravda. V populácii Slovenska citeľne rastie zastúpenie skupiny ľudí poproduktívneho veku a bude rásť naďalej – percentuálne i v absolútnych číslach. Veľa našich seniorov potrebuje sociálnu starostlivosť a táto “objednávka” bude dramaticky narastať.+

Už dnes sa pasujeme s problémom nedostatočných kapacít zariadení sociálnych služieb. Počet čakateľov do zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení rapídne stúpa od roku 2013. +

O 10 rokov bude celkový odhadovaný počet žiadateľov o umiestnenie do zariadenia pre seniorov alebo špecializovaného zariadenia 65 785. Z tohto počtu bude sociálna starostlivosť v týchto zariadeniach podľa aktuálneho trendu poskytnutá iba 44 965 žiadateľom. Na zozname čakateľov tak skončí 20 820 ľudí, teda prakticky každý tretí žiadateľ o sociálnu starostlivosť v týchto zariadeniach sa ústavnej opatery v danom roku nedočká. + V roku 2060 to bude už 2 razy toľko. +

Hovorme si pravdu, také sú fakty: Tisíce ľudí odkázaných na pomoc umrie skôr, ako sa im pomoci dostane. Desať rokov sú len dve volebné obdobia, a problém nadobudne masové rozmery. Pritom sa nedá riešiť zo dňa na deň, a preto treba začať hneď. Ak chce byť Slovensko krajinou, ktorá si plní svoje záväzky voči občanom aj v budúcnosti, zákonodarcovia musia zakročiť už teraz.

Cesta pre
dostupné zdravotníctvo

Kombinácia demografickej krízy a centralizácie mladej generácie zdravotníckych pracovníkov v mestách spôsobuje vážnu prekážku udržiavania verejne dostupných zdravotných služieb v regiónoch. Pre niekoho fráza, pre obce a mestečká a ľudí v nich žijúcich po celom Slovensku realita už dnes. A v dohľadnom čase rozsiahla hrozba. +

Fakty sú takéto: Z celkového počtu lekárov vo všeobecných ambulanciách pre dospelých na Slovensku v roku 2019 bola až tretina z nich vo veku nad 65 rokov. + Čo to znamená? Napríklad v Banskobystrickom kraji, ak aktuálne ordinujúci lekári či lekárky vo veku 65 a viac rokov budú ambulanciu viesť do konca svojho života a nikto ju po nich medzičasom neprevezme, do 10 rokov môže zaniknúť až 19 všeobecných ambulancií pre dospelých a 8 ambulancií pre deti a dorast. Ovplyvnilo by to takmer 30 000 pacientov v prvom a 10 000 pacientov v druhom prípade.

Hovorme si pravdu: Dnes je bežné, že pri zániku všeobecnej ambulancie následkom úmrtia alebo odchodu lekára do dôchodku v okrajových častiach regiónov nemá ambulanciu kto prevziať – a ambulancia zanikne. Obyvatelia za základnou zdravotnou starostlivosťou musia cestovať v desiatkach kilometrov do väčších miest. Nie je rozumné predpokladať, že doktori a doktorky sa začnú sami od seba hrnúť do odľahlejších regiónov a menších sídiel. Trend je, žiaľ, opačný.

Nemôžeme si dovoliť riešenie odkladať, lebo tento nedostatok všeobecných lekárov sa nedá odstrániť žiadnym rýchlym opatrením. Musíme začať hneď. Bez silného úsilia a dostatočnej motivácie začne Slovensko, najmä v regiónoch, napokon trpieť nedostatočným pokrytím základnou zdravotnou starostlivosťou už o niekoľko málo rokov. Riešenie preto musí byť silné, systematické a musí patriť do základného balíčka opatrení regionálneho rozvoja.

Cesta pre
rýchlejšiu a kvalitnejšiu
dopravu

Železničná doprava je v celom vyspelom svete považovaná za dopravu budúcnosti. Má veľkú kapacitu, je ekologická a pri dobrom nastavení je aj rýchlejšia ako jej alternatívy. Takú dopravu v regiónoch chceme! Regionálna železničná doprava na Slovensku však teraz trpí mnohými neduhmi, ktoré sa na ňu prenášajú z centrálnej úrovne. Základným problémom je nesúlad a nedostatok koordinácie s inými typmi verejnej dopravy.

Momentálne centrálne riadenie železníc spôsobuje množstvo disproporcií. Napríklad cena za osobokilometer na železnici je rovnaká všade – bez ohľadu na to, či ide o lokálnu železnicu, alebo plne vyťažený medziregionálny spoj. V takomto prípade samozrejme ťahá lokálna linka za kratší koniec a nie je možné odfinancovať jej prevádzku. Všeobecne je najčastejšou príčinou zatvárania tratí a obmedzovania prevádzky nekoncepčné plánovanie a objednávanie dopravných výkonov v regiónoch tak, že prakticky neexistuje synergia rôznych spôsobov dopravy a logická nadväznosť spojov.

Sme presvedčení, že podobne, ako pri autobusovej doprave, by celému dopravnému systému pomohol presun kompetencii na VÚC, ktoré by boli zodpovedné za objednávanie výkonov nielen pri autobusoch, ale aj pri lokálnych železniciach. Nie je možné, aby železnice vedeli riadiť fungujúcu dopravu bez koordinácie s ostatnými dodávateľmi dopravných výkonov. Napriek tomu prax ukazuje, že takáto koordinácia prebieha minimálne až vôbec. Po skúsenostiach pri budovaní integrovaných dopravných systémov vieme garantovať, že VÚC budú svoje výkony schopné plánovať efektívnejšie – lepšou koordináciou všetkých dodávateľov dopravných výkonov, lepšou distribúciou dotácii na osobokilometre a odstránením bariér, ktoré nutne vznikajú, keď sú lokálne železnice riadené centrálne bez pochopenia lokálnych špecifík a potrieb.

Samospráva vie konkrétne posúdiť potrebu rozsahu a frekvencie dopravy v danom regióne a zároveň dokáže priamo zasahovať do cestovných poriadkov. Dokáže tak zabezpečiť nadväznosť spojov a lepšiu obslužnosť verejnou dopravou. Navyše predpokladáme, že dopravca by bol samospráve ochotný pristať na nižšiu výšku dotácie na 1 vlakový km regionálnych spojov. To znamená, že za rovnakú cenu, akú teraz na regionálne spoje vynakladá štát, by sa v riadení krajov dalo zabezpečiť vlakových km viac alebo rovnaký počet vo vyššej kvalite. Dôkazom, že to takto môže fungovať, je Česká republika, kde sa regionálne spoje dokážu udržiavať nižšou dotáciou. Touto cestou sa dá zabezpečiť racionálnejšie využitie peňazí a kapacít, a vytvoriť funkčný a efektívny dopravný systém tak, ako ho poznáme z vyspelej Európy. +

Ste občan/občianka?

Pridajte si nás na www.facebook.sk/CestypreSlovensko, pomôžte nám šíriť našu myšlienku medzi Vašimi priateľmi a presvedčte predstaviteľov Vašej obce, aby podporili túto iniciatívu. Čím viac nás bude, tým skôr upriamime pozornosť na kritické problémy regiónov!

Ste primátor/-ka, starosta/-tka, či komunálny poslanec/komunálna poslankyňa?

Pridajte sa aj vo Vašej obci k našej iniciatíve! Napíšte nám na cestypreslovensko@gmail.com a my Vás radi zaradíme medzi jej podporovateľov.